【RM 500 援助金】 如何填写 Bantuan Rakyat 1Malaysia 表格

Updated: January 1, 2018 / Home » Financial Plan » Budget Malaysia

之前,我跟大家分享了 《RM 500 援助金 12月10日开始申请》的文章后,有朋友就问我说,要如何填写这个 Bantuan Rakyat 1Malaysia 表格。

所以,为了让大家清楚知道如何填写这个表格,我在网络找到了方法,就放在这吧。

borang_bantuan rm500

BAHAGIAN A  (A部分)

 • A1-输入英文姓名(与身份证名字一样)
 • A2-身份证号码
 • A3-性别:男-填写1,;女-填写2
 • A4-已婚填写1;单亲爸爸/妈妈填写2;单身填写3
 • A5-负担赡养的人数
 • A6-住家电话号码
 • A7-手机号码
 • A8-职业:自己的工填写1;替人打工填写2;没有工作写3
 • A9-出生日期-日期、月份、年份
 • A10-电邮(没有就不必写)
 • A11-住家地址:填写住家地址,如门牌号码等资料后,
 • POSKPOD 是邮区编号;
 • Bandar/Daerah 是城市或县;
 • Negeri填写 州。

Bahagian B (B部分)

 • B1填写自己的姓名、身份证号码及收入(如有)
 • B2填写丈夫或者是妻子的姓名、身份证号码及收入(如有)
 • B3至B7就是填写需负担赡养的家人的姓名、身份证号码及收入(如有)

Akuan(第三个部分)

 • Saya后面填写自己的姓名
 • 第二行的空格填写身份证号码
 • Tandatangan签名
 • Tarikh日期

资料来源: Facebook


Discover more from MisterLeaf.com

Subscribe to get the latest posts to your email.

6 comments on “【RM 500 援助金】 如何填写 Bantuan Rakyat 1Malaysia 表格

 1. CHONG YONG FEl 25-07-2020 [ Reply ]

  我今年还没申请到援组金,又没做工4个月了,我要怎么拿这些钱

 2. Cynthia teo sze ching 11-06-2020 [ Reply ]

  我来不及申请这7月份的500怎么办?

 3. Ryan Gan 27-03-2020 [ Reply ]

  表格要在哪拿呢?

 4. Chong chee choon 22-03-2020 [ Reply ]

  Saya nak minta buantuan duit kerajakan

  • PANG YONG JUWAI 01-04-2020 [ Reply ]

   Bapa sy dah ada permohonan utk BR1M.Sblm tu bapa pernah satu tahun terima bantuan kewangan ni. Slps tu, masa diminta utk kemaskini maklumT utk thn seterusnya, bapa sy salah isi maklumat then pihak BR1M dah stop beri bantuan kewangan ni, so mcm mn skrg?

 5. Lee Chen Nee 15-01-2020 [ Reply ]

  如何

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.